Bezpieczeństwo imprez masowych. Jak zarządzać ruchem?

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej spoczywa na jej organizatorze. Ma on obowiązek zapewnić właściwe zaplecze, infrastrukturę oraz warunki pozwalające na interwencje służb ratunkowych.

WIĘCEJ